เครื่องยิงโลหะ

เครื่องยิงโลหะเลเซอร์ (Laser Marking Machine)