เครื่องตัดโลหะ

เครื่องตัดพลาสม่า (PLASMA cutting machine)