เครื่องตัดโลหะ

เครื่องตัดแก๊สอัตโนมัติ (GAS cutting machine)