โรบอทพ่นสี Paint Robotic and Automation | รับออกแบบหุ่นยนต์โรบอท(Robot Automation) พร้อมทั้งติดตั้ง ระบบไฟฟ้า โดยควบคุม ระบบ พีแอลซี สำหรับเชื่อมชิ้นงานจิ๊ก หยิบ จับยก พ่นสี พ่นซิงค์

โรบอท (Robotic)