เครื่องเชื่อมซับเมิร์จ ขนาด 1000 แอมป์ ระบบ Thyristor

Submerge Arc Welding Machine / MZ-1000 with ZD5-1000